Радиоприемник Е46/Е-604

Швейцария; производство Autophon AG, Solothurn, с 1947 г.